vitahco.com
Address :
,
TpHCM,
VietNam.
Tel :
Email :
Image : vitahco.com

Văn Hóa VITAHCO

  1. Tâm tốt
  2. Ý chí mạnh mẽ
  3. Học hỏi để đổi mới không ngừng
  4. Làm việc theo nhóm
  5. Thể hiện sự lãnh đạo qua hành động cụ thể
  6. Lắng nghe và lắng nghe hơn nữa
  7. Làm những việc người khác chê khó
  8. Làm việc và kinh doanh bằng sự đam mê và thích thú
  9. Chia sẻ những gì mình đạt được cho người khác
  10. Trung thành và biết ơn.