vitahco.com
Address :
,
TpHCM,
VietNam.
Tel :
Email :
Image : vitahco.com

RoHS

Hạt nhựa PVC của chúng tôi phù hợp với tiêu chuẩn RoHS, chúng tôi luôn hướng khách hàng sử dụng hạt nhựa phù hợp tiêu chuẩn RoHS cho sản phẩm sau cùng để cùng nhau bảo vệ môi trường

 

RoHS là gì?

RoHS viết tắt từ cụm từ Restriction of Hazardous Substances, có nghĩa là hạn chế các chất độc hại. RoHS, còn được gọi là chỉ thị 2002/95/EC, có nguồn gốc từ Liên minh Châu Âu, hạn chế sử dụng các chất độc hại có trong các sản phẩm điện và điện tử. Tất cả các sản phẩm vào thị trường EU sau ngày 1 tháng 7 năm 2006 đều phải tuân thủ theo chỉ thị này

 

RoHS hay còn được hiểu là không sử dụng chì, nhưng thực ra RoHS qui định hạn chế 6 chất như sau:

1. Chì (Pb): < 1000 ppm

2. Thủy ngân (Hg): < 100 ppm

3. Cadmium (Cd): < 100 ppm

4. Hexavalent Chromium (Cr6+): < 1000 ppm

5. Polybrominated Biphenyls (PBB): < 1000 ppm

6. Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE): < 1000 ppm