vitahco.com
Address :
,
TpHCM,
VietNam.
Tel :
Email :
Image : vitahco.com

Hạt nhựa PVC dùng cho cáp chậm cháy ít khói và ít Halogen

 

HẠT NHỰA PVC ÍT KHÓI ÍT HALOGEN DÙNG CHO CÁP CHẬM CHÁY

PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN RoHS

Bảng thông số kỹ thuật

Tiêu chuẩn: IEC 60502 và IEC 60332-1/60332-3

Đặc tính

Phương pháp thử

Đơn vị

Thông số theo tiêu chuẩn

Ứng dụng

 

 

Cách điện

Cách điện

Bọc vỏ

Bọc vỏBọc vỏ

Tiêu chuẩn

 

 

PVC/A

IEC 60332-1 (C)

PVC/A

IEC 60332-3 (C)

ST2

IEC 60332-3 (A)

ST2

IEC 60332-3 (A)

ST2

IEC 60332-3 (A)

Tỷ trọng

ISO 1183

g/cm3

1.45 ÷ 1.55

1.45 ÷ 1.55

1.45 ÷ 1.55

1.45 ÷ 1.55

1.45 ÷ 1.55

Độ cứng

ASTM D 2240

Shore A

88 ÷ 92

88 ÷ 92

88 ÷ 92

88 ÷ 92

88 ÷ 92

Suất kéo đứt

IEC 60811-1-1

N/mm2

≥ 12.5

≥ 12.5

≥ 12.5

≥ 12.5

≥ 12.5

Độ giãn dài

IEC 60811-1-1

%

≥ 150

≥ 150

≥ 150

≥ 150

≥ 150

Chỉ số Oxy

ASTM D2863

%

≥ 31

≥ 31

≥ 31

≥ 33

≥ 35

Hàm lượng khói (chế độ NF)

ASTM E662

Dmc

≤ 350

≤ 350

≤ 350

≤ 350

≤ 350

Điều kiện lão hóa

IEC 60811-1-2

 

100°C x 7D

100°C x 7D

100°C x 7D

100°C x 7D

100°C x 7D

   Suất kéo đứt sau lão hóa

 

N/mm2

≥ 12.5

≥ 12.5

≥ 12.5

≥ 12.5

≥ 12.5

   Chênh lệch

 

%

≤ ±25

≤ ±25

≤ ±25

≤ ±25

≤ ±25

   Độ giãn dài sau lão hóa

 

%

≥ 150

≥ 150

≥ 150

≥ 150

≥ 150

   Chênh lệch

 

%

≤ ±25

≤ ±25

≤ ±25

≤ ±25

≤ ±25

Thử sốc nhiệt ở 150°C x 1hr

IEC 60811-3-1

-

No crack

No crack

No crack

No crack

No crack

Tổn hao khối lượng

Điều kiện lão hóa

IEC 60811-3-2

mg/cm2

-

 

-

 

≤ 1.5

100°C x 7D

≤ 1.5

100°C x 7D

≤ 1.5

100°C x 7D

Điện trở suất khối ở 27°C

ASTM D257

Ω.cm

≥ 1013

≥ 1013

-

-

-

Độ bền nhiệt ở 200°C

IEC 60811-3-2

min

≥ 80

≥ 80

≥ 80

≥ 80

≥ 80

Thử ở nhiệt độ âm

IEC 60811-1-4

°C

-15

-15

-15

-15

-15

 

Chú thích:

  1. (A) là Category A, (C) là Category C, được qui định trong tiêu chuẩn IEC 60332
  2. Chúng tôi sẽ đưa ra giá trị cụ thể về tỷ trọng và độ cứng sau khi nhận được yêu cầu của từng khách hàng
  3. Với từng đặc tính, nếu khách hàng yêu cầu cao hơn giá trị tiêu chuẩn, chúng tôi sẽ đáp ứng
  4. Chúng tôi sẽ cung cấp hạt nhựa PVC không chứa chất Phthalate khi khách hàng yêu cầu