vitahco.com
Address :
,
TpHCM,
VietNam.
Tel :
Email :
Image : vitahco.com

用于电线和电缆的聚氯乙烯颗粒- 标准:IEC 60227

这些等级包括瓶子、罐子和硬质薄膜。使用的原材料经过特别挑选,并获得FDA 批准用于食品接触。这些等级符合大多数国际食品接触监管机构的要求。

  • 适用于1 升以下瓶子的中等冲击等级
  • 适用于2 升以下瓶子的高冲击等级
  • 非常高的冲击等级,适用于高达3 升的瓶子
  • 用于啤酒瓶或软饮料瓶的皇冠软木衬里(瓶盖密封)的软等级
  • 我们有透明热收缩薄膜包装等级 
  • 我们还提供具有高冲击强度性能的化妆品包装等级。

技术数据表

财产

测试方法

单位

规格

应用

 

 

绝缘

绝缘

绝缘

护套

护套

护套

标准

 

 

PVC/生活

聚氯乙烯/易

PVC/E

ST4

ST5

ST10

密度

ISO 1183

克/立方厘米

1.45 ÷ 1.55

1.45 ÷ 1.55

1.45 ÷ 1.55

1.45 ÷ 1.55

1.45 ÷ 1.55

1.45 ÷ 1.55

硬度

ASTM D 2240

海岸 A

87 ÷ 90

87 ÷ 90

88 ÷ 90

87 ÷ 90

75 ÷ 85

88 ÷ 90

抗拉强度

IEC 60811-1-1

牛/平方毫米

≥ 12.5

≥ 10.0

≥ 15.0

≥ 12.5

≥ 10.0

≥ 10.0

伸长

IEC 60811-1-1

%

≥ 125

≥ 150

≥ 150

≥ 150

≥ 150

≥ 150

老化条件

IEC 60811-1-2

 

80°C x 7D

80°C x 7D

135°C x 10D

80°C x 7D

80°C x 7D

135°C x 10D

   老化后的抗拉强度

 

牛/平方毫米

≥ 12.5

≥ 10.0

≥ 15.0

≥ 12.5

≥ 10.0

≥ 10.0

   变化

 

%

≤ ±20

≤ ±20

≤ ±25

≤ ±20

≤ ±20

≤ ±25

   老化后伸长率

 

%

≥ 125

≥ 150

≥ 150

≥ 150

≥ 150

≥ 150

   变化

 

%

≤ ±20

≤ ±20

≤ ±25

≤ ±20

≤ ±20

≤ ±25

热冲击测试≥ 150°C x 1hr

IEC 60811-3-1

-

无裂纹

无裂纹

无裂纹

无裂纹

无裂纹

无裂纹

质量损失

老化条件

IEC 60811-3-2

毫克/平方厘米

2.0

80°C x 7D

2.0

80°C x 7D

2.0

115°C x 10D

2.0

80°C x 7D

2.0

80°C x 7D

2.0

115°C x 10D

27°C 时的体积电阻率

ASTM D257

。厘米

≥10  13

≥10  13

≥10  14

-

-

-

200°C 时的热稳定性

IEC 60811-3-2

分钟

≥60

≥60

≥180

≥60

≥60

≥180

低温测试

IEC 60811-1-4

°C

-15

-15

-15

-15

-15

-15

在每一次询价中,我们都会收集客户对硬度、颜色和应用的要求,设计出合适等级的聚氯乙烯颗粒,让客户对质量感到满意。

 备注:

  • 对于其他属性,请联系我们以获取您需要的每个等级的TDS